Nyheter

Stirydding sommer 2024

Vi har klippet gress og ugress i stiene nr 1, 2. 4 og 10.
God sommer 😊

Publisert 14. juni 2024


Årsmøtet 2024
Velkommen til årsmøtet tirsdag 16. april kl 1900 på Scandic Holmenkollen Park Hotel

Etter årsmøtets formelle del kommer samtidskunstner Vebjørn Sand som vil fortelle om idéene bak utstillingen Roseslottet på Frognerseteren.

Dagsorden

1. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne
protokoll sammen med møteleder
2. Styrets årsberetning for 2023
3. Regnskap for 2023/ forslag til budsjett for 2024
4. Valg
5. Innkomne saker

Publisert 15. mars 2024Stien Holmenkollveien 125/127 – Doktor Holms vei 19/21Stien Holmenkollveien 125/127 – Doktor Holms vei 19/21

Oppgraderingen av av sti nr 10 øvre del er fullført
Det er lagt nytt toppdekke med knust asfalt, og montert rekkverk.
Bydel Vestre Aker har bidratt med tilskudd for gjennomføring av prosjektet.
Arbeidene er utført av 1 Hjelpende Hånd AS.

Publisert 21.10.2023, oppdatert 15.11.2023


Stirydding sommer 2023

1 hjelpende hånd AS har ryddet ugress for oss i stiene nr 1, 2. 4 og 10.
God sommer 😊

Publisert 16. juni 2023

Årsmøtet 2023
Tirsdag 11. april kl 1900 på Scandic Holmenkollen Park Hotel


Velkommen til fysisk årsmøte igjen på hotellet, møterom Gunhild Kongemor

Dagsorden

1. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne
protokoll sammen med møteleder
2. Styrets årsberetning for 2022
3. Regnskap for 2022/ forslag til budsjett for 2023
4. Valg
5. Innkomne sakerEtter årsmøtets formelle del kommer hoppentusiast Pål Troye som vil fortelle om Skihoppingens historie.

Publisert 1. mars 2023


TIL HOLMENKOLLEN KAPELLS VENNER OG ANDRE:
VIL DERE VÆRE MED Å SIKRE KAPELLETS FREMTID?

Trykk på linken for å lese nyhetsbrevet:

Holmenkollen Kapells Venner Mai 2022

Publisert 25. mai 2022

Årsmøtet 2022

Ettersom det fremdeles er stort utbrudd av Covid-19 blir ikke årsmøtet gjennomført som fysisk møte.

I stedet er årsmøtedokumentene og styrets forslag gjort tilgjengelige nedenfor.

Holmenkollens Vel årsmøtet 2022

Holmenkollens Vel årsberetning 2021

Holmenkollens Vel årsregnskap 2021

Vi tar imot innspill og synspunkter på e-post frem t.o.m. 31. mai 2022.

Publisert 12. mars 2022

Julegavetips 2021


Vi har bøker for rask levering!
Kr 250,- til Vipps #542702 eller bankkontonummer 1602 05 03665
Husk å merke innbetalingen med navn og leveringsadresse.

For ikke-medlemmer er årskontingenten 2022 er inkludert i prisen!

Publisert 15. desember 2021

Årsmøtet 2021

På grunn av Covid-19 situasjonen blir årsmøtet ikke gjennomført på «vanlig måte» på Holmenkollen park hotel i april.

I stedet er årsmøtedokumentene og styrets forslag gjort tilgjengelige her på hjemmesiden. Klikk på lenkene nedenfor!

Årsmøtet 2021 Holmenkollens Vel

Holmenkollens Vel årsregnskap 2020

Holmenkollens Vel årsberetning 2020

Vi tar imot innspill og synspunkter på e-post frem t.o.m. 31. mai 2021.

Publisert 9. april 2021


Broen er på plass


Broelementene ble løftet på plass i natt

2 x 60 tonns kraner løftet bruelementene på lastebil med tilhenger
Transportert fra parkering, like ved  «Roseslottet» ned til byggeplass
Oppstilt 250 tonns mobilkran løftet elementene på plass

Publisert 2. mars 2021


VM-broen over Holmenkollveien blir erstattet

Byggingen av ny bro over Holmenkollveien pågår. Den  blir tilrettelagt for moderne løypemaskiner,
og bygges i massiv-tre. Forventet ferdigstillelse mars 2021.

VM broen i Holmenkollen blir erstattet | Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (ntb.no)

Publisert 3. desember 2020

Vervekampanje 2020, etterlysning

Vi har mottatt flere innbetalinger som mangler avsenders kontaktinformasjon og adresse.
Vennligst gi oss beskjed dersom du har meldt deg inn, men har ikke mottatt jubileumsboken i postenkassen!

Publisert 27.nov 2020

Vervekampanje 2020

BLI MEDLEM AV HOLMENKOLLENS VEL!

Holmenkollens Vel tar opp saker på vegne av beboere i Holmenkoll-området.
Trafikk og utbygging er viktige stikkord. Vi sørger for vedlikehold av stier og
engasjerer oss i lokale oppgaver for å sikre generell trivsel.

Følg oss på Facebook og hjemmesiden. Her finner du  informasjon om vellets aktiviteter!

Vellet har god kommunikasjon med myndigheter og etater. Jo flere vi er, jo
større gjennomslagskraft og tyngde får vi. Derfor trenger vi deg som medlem!

Årskontingenten i Holmenkollens Vel er for 2020 kr 250,- pr husstand.
Kontigenten kan innbetales til bankkontonummer 1602 05 03665 eller Vippses
til HOLMENKOLLENS VEL #542702.

Til vellets 100-årsjubileum i 2014 utga vi boken «En annerledes historie om
Holmenkollen og traktene omkring». Denne boken får du gratis når du melder
deg inn! Kanskje også en fin gave til noen du kjenner? Flere bøker kan bestilles
via e-post til styret@holmenkollensvel.no og koster kr 250,- pr bok.

Kontakt oss gjerne via epost hvis du har forslag og innspill til saker vellet bør ta
opp.
Dersom du allerede er medlem, håper vi du fornyer medlemskapet og får med
deg naboen din også!

Publisert 29. oktober 2020

Nedleggelse av Vindern Seniorsenter

Holmenkollens Vel støtter opp om underskriftskampanjen mot nedleggelse av Vinderen Seniorsenter.

Nedleggelse av Vinderen Seniorsenter ble dessverre vedtatt før sommeren av et enstemmig bydelsutvalg.
Senteret i over 45 år vært en helt sentral institusjon i ivaretagelsen av de eldre i vår bydel.

Det er viktig å få et størst mulig antall underskrifter til kampanjen allerede før 3. september når bydelsvalget har sitt første møte etter sommerferien.
Vinderen helselag, Brukerrådet for senteret og Vestre Aker seniorråd har opprettet enpå www.minsak.no/sak/2159 «Ikke steng Vinderen Seniorsenter”.

Lenke til underskriftskampanjen.

Publisert 31.08.2020

Utbedring av Halsbrekka fullført!

Holmenkollens Vel har bekostet oppgradering av stien mellom Setra vei og Måltrostveien.

Takk til alle som er medlem og støtter vårt arbeid!

  
Leveransebeskrivelse

Forarbeider
Kutte ned alt av oppvekster busker
Bortkjøring av avfall

Oppgradering av sti
Levering av pukk 4/32 mm 15 tonn
Spres utover stien med minidumper
Større steiner dekkes over og ujevnheter is stien fjernes best mulig slike at det dannes en rett sti med avrenning på sidene
Kjøres over med hoppetusse
Levering av knust asfalt 0-16mm 15 tonn
Spres utover stien med minidumper
Kjøres over med hoppetusse

Publisert 4. juli 2020

 

Ny badetrapp på Øvresetertjern

Takk til Bymiljøetaten for oppfølging av saken med manglende badetrapp på badebryggen!
Endelig er ny trapp montert!

 

God sommer!

Publisert 28. juni 2020

ÅRSMØTET I HOLMENKOLLENS VEL 2020 avlyst!

Årets årsmøte er avlyst pga koronavirus-utbruddet.

Coronavirus-epidemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt, jfr. nasjonale retningslinjer av 12. mars 2020. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette vedtatt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre.

Holmenkollens Vel følger Vellenes Fellesorganisasjon sin vurdering at dette er en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon (force majeure) som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/generalforsamling som fysisk møte innen vedtektsmessig dato.

Varsel om avlysing av årsmøtet sendes med posten til alle medlemmer cirka 1. april.
Klikk på «Årsmeldinger» for å lese årsberetning og regnskap 2019.

Vennligst ta kontakt på e-post hvis spørsmål til styret!

Publisert 16. mars 2020, endret 7. april 2020

Rehabiliteringen av trappen i gangstien mellom Måltrostveien og Ryghs vei endelig fullført!


Helt ny trapp med rekkverk på begge sider. Påbegynt juni 2019 – fullført januar 2020. Takk til Oslo kommune vann- og avløpsetaten!

Publisert 5. februar 2020

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har startet arbeidet med å vurdere ulike løsninger for ny bro over Holmenkollveien.
De håper å få på plass ny bro i løpet av høsten 2020.

Publisert 3. november 2019

Holmenkollens Vel

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG – SPØRSMÅL OM GJENOPPBYGGING AV VM-BROEN I HOLMENKOLLVEIEN
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er i gang med å prosjektere en ny bro over Holmenkollveien. Broen er viktig både for tilgangen til anlegget, men også for sikker kryssing av Holmenkollveien.
Det er litt tidlig å si noe sikkert om når den vil stå ferdig da det avhenger av godkjenninger og enighet om forsikringsoppgjøret, men vi jobber for en oppstart høsten 2019.

Publisert 17. juni 2019

ÅRSMØTE I HOLMENKOLLENS VEL 2019

Tirsdag 9. april kl 19.00 på Scandic Holmenkollen Park Hotel

Dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne
protokoll sammen med møteleder
2. Referat fra årsmøtet 2018
3. Regnskap for 2018/ forslag til budsjett for 2019
4. Styrets årsberetning for 2018
5. Valg
6. Eventuelt

Etter årsmøtets formelle del kommer forfatter Finn Holden som vil fortelle fra
sin nye bok VESTRE AKER En bygd blir by.

 

Det blir servert kaffe og marsipankake, velkommen! 

Publisert 11. mars 2019

Takk til Kultur- og idrettsbygg Oslo KF for rehabilitering av trappen mellom Kongeveien og VM-huset P

Publisert 3. november 2018

Takk til Bymiljøetaten for etablering av belysning i gangstien ved Holmenkollen restaurant


Publisert 3. november 2018


Publisert 13. september 2018

Årsmøtet i Holmenkollens Vel 2018

Takk til alle som deltok på årsmøtet!


last ned referatet fra linken nedenfor:

Holmenkollens Vel referat årsmøtet 2018

Publisert 22. april 2018

 

Velkommen til årsmøtet i Holmenkollens Vel 2018

Tirsdag 10. april kl 1900 på Scandic Holmenkollen Park hotel, møterom Nobel.

Etter årsmøtets formelle del kommer Henning Hoff Wikborg fra Den Norske Turistforening.
Han vil  fortelle om DNTs historie i anledning 150-års jubliéet i år, samt den nye hytta ved Vettakollen/Fuglemyra, utbyggingsplaner for Kobberhaughytta, og andre spennende ting som skjer i Turistforeningen.

Det blir servert kaffe og marsipankake, velkommen!


Publisert 7. februar 2018

IL Try planlegger ny fotballbane ved Midtstuen.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *