Historie

HISTORIKK OG FORMÅL

Den nøyaktige stiftelsesdato for Holmenkollens Vel er ikke kjent, men det er opplyst at det ble stiftet i 1914. Begrunnelsen for denne påstand er at Holmenkollgrændens Vel fikk et kassakreditlån efter en ansøkning datert 21. desember 1914 og undertegnet av Alfred Russ, p.t. formann. Dessuten har maleren Henrik Backer som tegnet vellets emblem, signert det «Henrik B. 1914». Vellets lover ble først vedtatt 4. juni 1918, og følgende ble nedtegnet: «Vellet, der består av eiendomsbesittere og andre innvånere i strøket omkring Holmenkollen, har til formål å vareta medlemmenes fellesinteresser og for øvrig å virke til beboernes beste i den utstrekning som de forhåndenværende midler måtte tillate.»

Formålet er det samme i dag. Det innebærer at vellet tar opp saker på vegne av beboerne i området vårt – trafikk og utbygging er viktige stikkord her. I alle år har vi engasjert oss i lokale spørsmål om bl.a. vei, vann, reguleringsplaner og offentlig kommunikasjon og det har vært tilstrebet en god dialog med politikere og kommunen om utviklings- og utbyggingsplaner. Arbeidet med å ivareta den allmenne ferdsel slik at stier og smett ikke bygges igjen har vært en prioritert oppgave.

Styreledere i Holmenkollens Vel

Lektor Alfred Russ regnes som stifter av Vellet i 1914.
Grosserer P. Aamodt                                  1917 –  1920
Grosserer C. Skullerud                               1920  –  1925
Dr. Einar Møinichen                                    1925  –  1926
Advokat Peter Hougen                                1926  –  1927
Banksjef Nils Parmann                                1927  –  1929
Lektor Alfred Russ                                      1929  –  1932
Ingeniør B. Ræder                                       1932  –  1934
Direktør Ola Rasch                                      1934  –  1936
Advokat Ingar Skavlan                                1936  –  1938
Skipsreder Ragnar Halle                             1938  –  1943
Skipsreder Victor L. Schage                       1943  –  1946
Gullsmed Axel Holmsen                              1946  –  1947
Grosserer Christopher J. Dahl                    1947  –  1949
Cand. oecon Carl R. Kierulf                        1949  –  1951
Grosserer Joh. Johannson                          1951  –  1952
Disponent Erling Astrup                              1952  –  1956
Overrettssakfører K. J. Wiese                     1956  –  1959
Revisor Ellef Herstad                                  1959  –  1963
Skipsreder Knut Halle                                 1963  –  1967
Skipsreder Lars L. Schage                          1967  –  1969
Direktør Karl Due                                        1969  –  1971
Forlagsbokhandler Niels Wilh. Damm        1971  –  1973
Direktør Einar G. Stange                            1973  –  1976
Agent Henrik Almklev                                 1976  –  1979
Hovedredaktør Sigmund J. Vigsnes           1979  –  1984
Sekretær Kari Arnesen                               1984  –  1987
Overlege Einar R. Møinichen                     1987  –  1989
Disponent Tore Gautneb                            1989  –  1992
Disponent Per Balch-Barth                         1992  –  2015
Knut Chr Solheim                                        2015  –