Historie

HISTORIKK OG FORMÅL

Den nøyaktige stiftelsesdato for Holmenkollens Vel er ikke kjent, men det er opplyst at det ble stiftet i 1914. Begrunnelsen for denne påstand er at Holmenkollgrændens Vel fikk et kassakreditlån efter en ansøkning datert 21. desember 1914 og undertegnet av Alfred Russ, p.t. formann. Dessuten har maleren Henrik Backer som tegnet vellets emblem, signert det «Henrik B. 1914». Vellets lover ble først vedtatt 4. juni 1918, og følgende ble nedtegnet: «Vellet, der består av eiendomsbesittere og andre innvånere i strøket omkring Holmenkollen, har til formål å vareta medlemmenes fellesinteresser og for øvrig å virke til beboernes beste i den utstrekning som de forhåndenværende midler måtte tillate.»

Formålet er det samme i dag. Det innebærer at vellet tar opp saker på vegne av beboerne i området vårt – trafikk og utbygging er viktige stikkord her. I alle år har vi engasjert oss i lokale spørsmål om bl.a. vei, vann, reguleringsplaner og offentlig kommunikasjon og det har vært tilstrebet en god dialog med politikere og kommunen om utviklings- og utbyggingsplaner. Arbeidet med å ivareta den allmenne ferdsel slik at stier og smett ikke bygges igjen har vært en prioritert oppgave.

Styreledere i Holmenkollens Vel

Lektor Alfred Russ regnes som stifter av Vellet i 1914.
Grosserer P. Aamodt                                        1917 –  1920
Grosserer C. Skullerud                                      1920  –  1925
Dr. Einar Møinichen                                          1925  –  1926
Advokat Peter Hougen                                     1926  –  1927
Banksjef Nils Parmann                                      1927  –  1929
Lektor Alfred Russ                                             1929  –  1932
Ingeniør B. Ræder                                              1932  –  1934
Direktør Ola Rasch                                             1934  –  1936
Advokat Ingar Skavlan                                       1936  –  1938
Skipsreder Ragnar Halle                                    1938  –  1943
Skipsreder Victor L. Schage                               1943  –  1946
Gullsmed Axel Holmsen                                     1946  –  1947
Grosserer Christopher J. Dahl                            1947  –  1949
Cand. oecon Carl R. Kierulf                                1949  –  1951
Grosserer Joh. Johannson                                  1951  –  1952
Disponent Erling Astrup                                     1952  –  1956
Overrettssakfører K. J. Wiese                              1956  –  1959
Revisor Ellef Herstad                                            1959  –  1963
Skipsreder Knut Halle                                          1963  –  1967
Skipsreder Lars L. Schage                                    1967  –  1969
Direktør Karl Due                                                 1969  –  1971
Forlagsbokhandler Niels Wilh. Damm                 1971  –  1973
Direktør Einar G. Stange                                      1973  –  1976
Agent Henrik Almklev                                          1976  –  1979
Hovedredaktør Sigmund J. Vigsnes                     1979  –  1984
Sekretær Kari Arnesen                                          1984  –  1987
Overlege Einar R. Møinichen                                1987  –  1989
Disponent Tore Gautneb                                      1989  –  1992
Disponent Per Balch-Barth                                   1992  –  2015
Statsaut. Eiendomsmegler Knut Chr Solheim       2015  –

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *